Snyggt till barn och vuxna online

Tips

Att planera familjens tid

Att planera blir allt mer nödvändigt i våra liv då vi får mer och mer att göra och vår tid räcker inte alltid till för det som ligger framför oss. Att planera familjens tid blir också allt viktigare.

Det gäller att vi får en struktur på tillvaron som gör att vi kan hantera oförutsedda saker som händer. Många gånger så är det rutiner som det är frågan om och likaväl som vi vuxna planerar för våra arbeten så gäller det att planera barnens skolgång.

Har vi skapat de rutiner som behövs för våra liv så blir det så mycket enklare att hålla ordning i våra kalendrar och annat. Vet vi vad som händer i morgon kl 14.30 så kan vi lätt planera in något annat om man inte är fullt uppbokad vill säga.

Självklart så gäller det att man kan vara flexibel och ändra på saker och ting så att det blir till fördel för oss. Inget är skrivet i sten bara för att vi noterat det i en kalender. Samtidigt så om vi noga har planerat så ska det inte behöva komma några större överraskningar.

Skriv ner vilka dagar och tider som barnen har sina träningar kommer att underlätta enormt då man kanske har svårt att komma ihåg allt som händer i en familj. Skaffa en stor whiteboard med väggkalender som ni kan skriva upp viktiga händelser så att alla ser.