Snyggt till barn och vuxna online

Tips

Digitala hjälpmedel i förskolan

Idag är förskolan en del av skolväsendet och har en helt egen läroplan. Förskolan ska dokumentera barnens utveckling och ska även samverka tillsammans med hemmet. Precis som i övriga skolans värld har den administrativa arbetsbördan ökat enormt för förskollärare i och med det här.

Som tur är finns det idag många bra digitala hjälpmedel som underlättar arbetet. Du kan ta en titt online för att hitta en digital plattform som underlättar för såväl lärare och vårdnadshavare som för barnen själva.

Förskolan och digitalisering

Idag finns det en diskussion om riktigt små barn verkligen ska använda sig av digitala skärmar. Än så länge är det dock inskrivet i den svenska läroplanen för förskolan att barnen ska få använda sig av digitala verktyg.

Digitalisering av förskolan handlar dock inte enbart om barnens skärmanvändande. Personalen kan få stor hjälp av att använda digitala plattformar till sitt systematiska kvalitetsarbete. På så sätt kan de enklare säkerställa att verksamheten följer de mål som är uppsatta.

Digitala verktyg ger också vårdnadshavare en bättre möjlighet att få insikt i barnens vardag på förskolan. Med hjälp av digitala plattformar kan kommunikationen mellan förskola och hemmet ske snabbare och smidigare. Uppdateringarna kan se mer direkt, något många vårdnadshavare uppskattar.